577341304

Mikulášská besídka

Autor: Kvasnicová | Zveřejněno: pátek 2. prosince 2022 | 107x

Mikulášská besídka, kterou pořádal školní parlament

Dne 2.12. 2022 pořádal žákovský parlament mikulášskou besídku. Mikuláš v každé třídě vlídně promluvil. Čerti pak pohrozili hříšníkům. Ti museli buď zpívat, nebo splnit fyzický trest. Každému žákovi byl rozdán sladký balíček. Poslední zastávkou byla ředitelna. S panem ředitelem jsme si společně zazpívali. Šlo o povedenou akci, kterou si všichni spolužáci užili.

Justina Kvasnicová, 9.B