577341304

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 2024

Autor: | Zveřejněno: pondělí 26. února 2024 | 24x

Po vítězství ve školním kole čekal Amču Janáčkovou další úděl v podobě reprezentace naší školy v okresním kole. Ve čtvrtek 15.2. vyrazila na vedlejší Gymnázium Jana Pivečky, kde ji čekala konkurence dalších 19 účastníků v kategorii 8. a 9. tříd.

Napřed musela zvládnout půlhodinový test složený z poslechu, čtení a “use of english,“ což odpovídá užití gramatiky, slovní zásoby a frází v rozmanitých úkolech. Po testu ji ještě čekalo dvojí zkoušení před komisí složenou ze 3 učitelů a 2 studentů. U první mluvila na vylosované téma a odpovídala na otázky komise, u druhé bylo jejím úkolem bez přípravy porovnat obrázky a vytvořit příběh z náhodně vylosovaných slov.

Nakonec získala krásné 4. místo, přičemž na 3. ztratila pouhé 3 body. K tomuto úspěchu Amči blahopřejeme, děkujeme za dobrou reprezentaci školy a přejeme jí další úspěchy na poli cizích jazyků a v dalším studiu.

Předmětová komise anglického jazyka