577341304

Společné poznávání historie a současnosti Slavičín - Nová Dubnica

Autor: Pavel Macek | Zveřejněno: 7. června 2023 | 25x

Historie.

SPOLEČNÉ POZNÁVÁNÍ HISTORIE A SOUČASNOSTI SLAVIČÍN - NOVÁ DUBNICA

Projekt realizuje ZŠ Slavičín - Vlára ve spolupráci se slovenskou ZŠ Janka Kráľa z Nové Dubnice. Je to několikátý projekt, který tyto školy spolu uskutečňují, neboť jejich spolupráce trvá již několik let.

Projekt Poznání historie a současnosti Slavičína a Nové Dubnice má za cíl prohloubit zájem o historii jednotlivých měst a slouží k vzájemnému poznávání jak historických charakteristik, tak jejich vývoje v současnosti.

V projektu jsou zpracována klíčová témata a místa týkající se minulosti Slavičína (případně přilehlých obcí), nashromážděné fotografie (převážně z 20. století) a historie a současnost partnerského města Nová Dubnica.