577341304

Velikonoční nohejbalový turnaj DDM Brumov-Bylnice 2024

Autor: | Zveřejněno: středa 27. března 2024 | 22x

...píle se vyplácí

Ve středu 27. 3. si zpestřili předvelikonoční program chlapci, kteří naši školu reprezentovali na 8. ročníku nohejbalového turnaje pod záštitou DDM v Brumově-Bylnici. 

V kategorii mladších žáků (6. - 7. ročník) naše trojice ve složení Adam Ptáček, Patrik Fojtů a Tomáš Pilka (všichni 7.A) ukázala, že jim nohejbal jde a z pěti zúčastněných družstev obsadili první místo. Patrik Fojtů zároveň obdržel ocenění pro nejlepšího hráče ve své kategorii, což bylo jen podtržení výborného týmového výkonu.

V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) nás reprezentoval Tomáš Homola (8.D), který musel na poslední chvíli zaskočit za Honzu Miličku. Zbylí hráči do party byli Dominik Fojtů a Šimon Ptáček (oba 9.A) .A ani starší žáci se nenechali zahanbit a v konkurenci pěti družstev získali krásné třetí místo. V první části turnaje předváděli výborný výkon a každý z nich perfektně zastával svou roli, škoda je, že ve druhé polovině turnaje na ně trochu dopadla nervozita, která se podepsala na jejich herním projevu.

Na závěr patří všem klukům poděkování za zodpovědný a fair play přístup během turnaje a také za píli vynaloženou v přípravě. Ne každý totiž dokáže obětovat svůj volný čas a ještě navíc i pětkrát ráno dorazit do školy na 6:40, aby odvedl práci navíc. Poslední poděkování patří také rodičům, kteří chlapce v tomto úsilí podpořili.